Karta 12 — Plava ruta

Vrbovec – Lovrečka Varoš – Preseka – Gornji Tkalec – Gradec – Vrbovec

Preuzmite kartu


Ova pitoreskna ruta najbrežuljkastijim dijelom vrbovečkog kraja, provesti će vas kroz idilične krajolike i udaljena naselja ovog područja. Rutu započnite u središtu Vrbovca na velikom parkiralištu  1  pokraj galerije. S parkirališta se spustite Ulicom Stjepana Radića prema Zagrebačkoj ulici. Na raskrižju s vrlo prometnom Zagrebačkom ulicom 2  oprezno prijeđite cestu i nastavite ravno Kutenovom ulicom u smjeru sela Cerje. Vo­zite manje prometnom cesticom kroz polja, te lagano uzbrdo ulazite u Cerje, najuređe­nije selo vrbovečkog kraja. Selo je puno lijepo uređenih kuća i okućnica, a na električnim stupovima, tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, vise tegle s cvijećem. Cvi­je­ćem su ukra­šene i lokalna kapelica, ali i sabirnica mlijeka tzv. mljekara u središtu sela. Nakon Cerja ruta i dalje nastavlja lagano uzbrdo kroz vinograde, između vinskih klijeti s pogledom unazad na Vrbovec i njegova dva prepoznatljiva tornja, onaj župne crkve sv. Vida i vrbo­večki vodotoranj. Slijedi lagani spust do Lovrečke Varoši. Mjesto je poz­nato po lijepoj, kasnobaroknoj crkvi sv. Lovre, koja u svom interijeru čuva jedin­stvenu pro­povje­daonicu u obliku “Jonine ribe” (1780.). Jedina u Hrvatskoj pripada tipu “pri­rodne propovjeda­onice”, koji se javlja u Češkoj i Šleziji. Rad je nepoznatog, možda varaž­dinskog kipara, dojmljivog, čvrstog stila klesanja. Na Y raskrižju  3  u Lovrečkoj Varoši skrenite lijevo i pokraj groblja nastavite prema sjeveru i Hruškovici. Na 6 km rute nalazite se na T raskrižju u selu Cerik. Lijevo od raskrižja je kapela sv. Valentina i Srca Marijina. Na raskrižju nastavite ravno. Vozite se pitoresknim krajolicima okruženi voćnjacima, livadama i poljima s lijepim pogledima na okolicu. Plava ruta dalje vodi slabo pro­metnom cestom kroz sela Hruškovica i Kamenica, a nakon 10.8 km rute dola­zite na Y raskrižje  4    , gdje skrećete desno u smjeru Preseke. Na raskrižju se nalazi spo­me­­nik borcima NOB-a, a lijevo se asfaltirana cesta odvaja za Pogančec. Spomenuto selo nije na plavoj ruti, ali je posebno zanimljivo jer se kao posjed spominje još 1481., a danas selom dominira otmjena, arhitektonski posebno zanimljiva crkva Majke Božje Laure­tanske. Ova lijepa crkva u dosta je lošem stanju, a dovršena je 1780. godine kao zavjet vlastelina Antuna pl. Petričevića koji se vratio živ iz Sedmogodišnjeg rata (1756. – 1763.). Nastavite li dalje plavom rutom, ubrzo nakon duže uzbrdice ulazite u općinsko središte, naselje Preseka na 13 km rute. U središtu mjesta je područna škola, lovački dom, gostionica i nekoliko trgovina, a naseljem dominira župna crkva sv. Petra smješ­tena na upečatljivom proplanku. U središtu Preseke na T raskrižju  5  skrenite desno, dok se lijevo odvaja skretanje s rute  a  kojim, za 7.5 km vožnje u jednom smjeru, možete doći do spoja s biciklističkom rutom sa karte 10 zelinskim krajem i naselja Zrin­ščina sa starim vuglenicama. Vožnja po skretanju s rute je jako brdovita i nešto napor­nija. Nakon što ste nastavili po ruti i skrenuli desno, dolazite na strmiji spust gdje je potreban oprez. Dalje nastavite u smjeru Kraljevog Vrha. Prolazite kroz Kraljev Vrh i vozite se lijepom dolinom rječice Velika prema G. Tkalcu. Prije ulaska u G. Tkalec dolazite na lagani uspon uz farmu jelena lopatara, potom vozite po hrptu brijega s lijepim vidicima i nakon 19 km ulazite u Gornji Tkalec s crkvom sv. Marije. Na T raskrižju u selu nastavite ravno, lijevo se odvaja cesta za Veliki Raven. Nakon G. Tkalca na 19,8 km rute, dolazite na Y raskrižje  6  s prometnom cestom. Ovdje skrenite desno i nastavite 200 m do sljedećeg T raskrižja gdje oprezno skrenite lijevo na sporednu cestu za Novake Ravenske. U Novakima Ravenskim počinje makadam kojim ćete ravno doći u mjesto Zagorci. Na T raskrižju  7  u Zagorcima završava makadam, a ruta dalje nastavlja desno, lagano niz­brdo po asfaltu, prema Repincu. Ovdje su jako lijepi vidici obzirom da ruta prolazi hrp­tom brijega. Na spustu treba biti oprezniji u vožnji, jer završava na raskrižju s pro­­met­nijom cestom prema Gradecu. Na spomenutom T raskrižju  8   , 24.3 km rute, skre­­­nite desno i nastavite pokraj poklonca Kraljici mira iz 1916. godine. Ruta dalje vodi kroz Podjales, odakle su lijepi vidici na okolicu, a potom u smjeru Gradeca. Prije ulaska u samo središte Gradeca je T raskrižje  9  na 27.8 km rute. Ovdje skrenite desno nizbrdo u smjeru Malog Brezovca. Svakako svratite do obližnjeg Gradeca kojim dominira župna crkva Ranjenog Isusa (građena od 1768. do 1824., glavni historicistički oltar osmislio je Herman Bollé). Lokalni kafići pogodni su za odmor i okrijepu. Nakon skretanja na T ras­križju započinje spust u Mali Brezovec. Na 29.4 km rute, nastavite vožnju po maka­dam­skoj cesti uz korito potoka. Makadam završava u mjestu Gostović na T raskrižju   10   s pro­­metnom cestom, 30.9 km rute. Na raskrižju skrenite lijevo i oprezno nastavite vož­nju po glavnoj cesti Vrbovec – Križevci. Nakon 400 m, dolazite do sljedećeg T ras­križja 11  . Nastavite li glavnom cestom pred vama je dvorac Lovrečina Grad (zat­vo­ren za pos­jetitelje, poznat od 1540., dograđivan sredinom 19. st.). Na raskrižju 11 stoga nas­tavite ravno sporednom cestom uz livade i polja kroz naselje Kućari. Nakon 33.1 km rute, ponovo ste na T raskrižju s prometnom cestom. Na raskrižju skrenite lijevo i op­rezno vozite cestom 400 m do sljedećeg T raskrižja 12 gdje s glavne prometnice skre­nite desno na nešto užu, ali manje prometnu cesticu za Lovrečku Varoš. Pred vama je kratki uspon do L. Varoši, a u samoj Lovrečkoj Varoši spojit ćete se s dijelom rute kojim ste već prošli vozeći plavu rutu. Lagano nizbrdo uz vinograde i vinske klijeti, te kroz selo Cerje, sada već puni dojmova s ove prelijepe biciklističke rute najbrežulj­kastijim, zaista idiličnim predjelima vrbovečke okolice, vratite se natrag u središte Vrbovca. Popijte kavicu u jednom od zgodnih vrbovečkih kafića razmišljajući o nekoj od zname­nitih vrbo­večkih osoba, spisateljici i novinarki Mariji Jurić Zagorki ili možda velikom hrvat­skom banu Petru Zrinskom i Zrinsko-frankopanskoj uroti i smaknuću u Bečkom Novom Mjestu.

Tehnički opis rute

 1. Početak rute na parkiralištu u centru Vrbovca pokraj Galerije Vrbovec. Skretanje s rute b     u dužini 1.7 km u jednom smjeru vodi vas do Željezničkog kolodvora Vrbovec.
 2. Oprez! Raskrižje Ulice Stjepana Radića, Zagrebačke i Kutenove ulice. Na raskrižju nastavite ravno u smjeru Cerja.
 3. Oprez! Y raskrižje na kraju spusta u Lovrečkoj Varoši, skrenite oštro lijevo. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti.
 4. Oprez! Raskrižje s prometnijom cestom. Na raskrižju skrenite desno u smjeru Preseke.
 5. Preseka. T raskrižje, skrenite desno. Lijevo se odvaja skretanje s rute a   , koje vodi do biciklis­tičke rute na karti 10 zelinskim krajem – vuglenice u Zrinščini (7.5 km u jednom smjeru).
 6. Oprez! Raskrižje s prometnom cestom. Nastavite ravno cestom u dužini od 200 m do sljedećeg raskrižja gdje skrenite lijevo za Novake Ravenske. Oprez prilikom skretanja lijevo.
 7. T raskrižje, skrenite desno.
 8. Oprez! T raskrižje nakon nizbrdice, brzinu prilagodite uvjetima na cesti! Na raskrižju skrenite desno.
 9. T raskrižje, skrenite desno u smjeru Malog Brezovca.
 10. Oprez! Raskrižje s prometnom cestom Vrbovec – Križevci, skrenite lijevo.
 11. Oprez! T raskrižje, s glavne ceste koja nastavlja desno, odvojite se ravno po sporednoj cesti kroz Kućare.
 12. T raskrižje, skrenite desno prema Lovrečkoj Varoši i nastavite užom cestom lagano uzbrdo.
Skip to content