Karta 13

  • Crvena ruta Klinča Sela – Goli Vrh – Repišće – Gornji Desinec – Vlaškovec – Novo Selo Okićko – Sveti Martin pod Okićem – Klinča Sela
  • Plava ruta Sveta Nedelja – Galgovo – Gornja Zdenčina – Kupinec – Ašpergeri – Rakov Potok – Sveta Nedelja

Preuzmite kartu


Crvena ruta

Klinča Sela – Goli Vrh – Repišće – Gornji Desinec – Vlaškovec – Novo Selo Okićko – Sveti Martin pod Okićem – Klinča Sela, 38 km
Od brijega do brijega, od sela do sela, sa Plešivičkom gorom i Okić-gradom kao na dlanu

Plava ruta

Sveta Nedelja – Galgovo – Gornja Zdenčina – Kupinec – Ašpergeri – Rakov Potok – Sveta Nedelja, 44 km
Od svetonedeljskih i samoborskih vidikovaca do prostranih oranica i nizinskih šuma klinčaselskog Pokuplja

Skip to content