1. festival tradicijskih pjesama „Zapjevat ću da me dragi čuje“

16. 11. — Dugo Selo

19.00

Dvorana KUD-a „Preporod“, Josipa Zorića 21a

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131