11. Kundekovi dani

28. 09. — Ivanić-Grad

Kundekovi dani
Likovna kolonija, nastupi KUD-ova
Organizator: KUD Đuro Kundek, Caginec

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688