16. Bakuš Salvagorski

14. 09. — Samobor

17.00
Organizatori: Bratovština sv. Vinka Slavagora
Ogranak MH Samobor, Slavagora
Bakuš Slavagorski je pjesničko-glazbena manifestacija na temu vinogradarskih običaja samoborskog kraja. Sudjeluju: samoborski pjesnici i njihovi gosti, KUD Licitar uz Bregane, Gljivarska udruga Sunčanica, Udruga Samoborska vinska cesta i OPG-ovi sa samoborskog područja.

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr