24. Croatia Classic Marathon

25. 05. - 26. 05. — Sveta Nedelja

Organizator: OTK „Stari kotači“

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr