26. susret hrvatskih tamburaških orkestara i sastava

02. 11. - 03. 11. — Dugo Selo

18.00 

Organizator: KUD preporod i Hrvatski sabor kulture
Dvorana KUD-a Preporod, Josipa Zorića 21 a, Dugo Selo

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131