28. Karate Grand prix Croatia, karate turnir

11. 01. - 13. 01. — Samobor

Organizator: Karate klub Samobor i Hrvatski karate savez
Sportska dvorana Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr