29. Karate Grand prix Croatia

17. 01. - 19. 01. — Samobor

Karate Grand prix Croatia
karate turnir, organizator: Karate klub Samobor i Hrvatski karate savez
Sportska dvorana Samobor

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr