7. smotra “Lepe moje ravne pole”

27. 04. — Ivanić-Grad

19.30           
Društveni dom Posavski Bregi
Organizator: KUD „Ogranak seljačke sloge“ Posavski Bregi

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688