8. Barbarinje u Rudama

04. 12. — Samobor

18.00
Organizator: KUD Oštrc Rude

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr