8. Međunarodni književni skup dječjih autora

07. 11. — Ivanić-Grad

8.00-18.00   

8. Međunarodni književni skup dječjih autora (sudjeluju SŠ Ivan Švear Ivanić-Grad te osnovne škole s područja Ivanić-Grada)
Organizator: Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688