Dan europske baštine: Budi rudar na jedan dan

06. 10. — Samobor

10.00
Organizator: KUD Oštrc
Rudnik sv. Barbare, Rude

 

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr