Dan grada Velike Gorice – Lucijsko spravišče

13. 12. — Velika Gorica

Stari grad Lukavec

20.00
Pravila igre, koncert
Park ispred Muzeja Turopolja

Informacije

TZG Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
10410 Velika Gorica,
Tel. +385 1 6222 378
tzvg@tzvg.hr, www.tzvg.hr

POU Velika Gorica
Zagrebačka 37
Velika Gorica,
Tel. +385 1 6259 800
www.pouvg.hr