Dan kruha

06. 10. — Krašić

08.00
Sveta misa i blagoslov prvoškolaca
Blagoslov plodova jesen
Nastupi KUD-a, Krašićkih mažoretkinja i dječjeg vrtića DIDI

Informacije

TZO Krašić
Krašić 101
10454 Krašić,
Tel./Fax +385 1 6270 488
tzokrasic@zg.ht.hr
www.tzokrasic.hr