Dan otvorenih vrata DVD-a Samobor

18. 05. — Samobor

10.00
DVD Samobor, Stražnička 5

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr