Izložba Marijana Džepina “Dodirnuti sunce”

07. 01. - 19. 01. — Ivanić-Grad

Muzej Ivanić-Grada

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688