Izvođenje bednjanske svadbe

07. 11. — Dugo Selo

19.30

Organizator: Grad Dugo Selo
Dvorana KUD-a Preporod, Josipa Zorića 23a

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131