Jurjevo u Novakima

23. 04. — Sveta Nedelja

17.00
Organizator: KUD „Sveti Andrija“ Novaki

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr