Koncert „Srićna noć“ božićnih pjesama i napjeva Hrvatske u izvođenju KUD-a „Preporod“

26. 12. — Dugo Selo

19.00  
Crkva sv. Martina Dugo Selo, Josipa Zorića 75
Organizator: KUD „Preporod“

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131