Ljetni robotički kamp „Petica“

30. 06. - 05. 07. — Ivanić-Grad

HRS, Seoski turizam Kezele
Organizator: Hrvatski robotički savez, Seoski turizam Kezele

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688