Maškare

05. 03. — Pisarovina

Grupe OŠ „Vladimir Nazor“ i dječjeg vrtića „Potočić“
Trg Stjepana Radića

Informacije

TZO Pisarovina
Trg S. Radića 13
10451 Pisarovina,
Tel. +385 1 6291 197, Mob. +385 99 4095 514
tzpisarovina@pisarovina.hr, www.pisarovina.hr