Međunarodni dan osoba sa invaliditetom „Zajedno možemo sve, baš sve“

03. 12. — Ivanić-Grad

18.00
Velika dvorana POU
Organizator: Udruga „Mali princ“ i POU Ivanić-Grad

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688