Plac Mljac – sajam darova zemlje, vrta i polja

09. 11. — Jastrebarsko

9.00 
Organizator: Centar za kulturu Jastrebarsko, HRAM
Trg kardinala Alojzija Stepinca (kod crkve sv. Nikole)

Informacije

TZG Jastrebarsko
Vladka Mačeka 1
10450 Jastrebarsko,
Tel./Fax +385 1 6272 940
info@tzgj.hr, www.tzgj.hr