Rodino ljeto u Kupčini i Etno koncert

22. 09. — Pisarovina

16.00
Zavičajni muzej Donja Kupčina
Organizatori: TZ općine Pisarovina i JU „Zeleni prsten“

PROGRAM:
Obilazak Zavičajnog muzeja Donja Kupčina i predavanje o rodama
Predstavljanje tradicijskog stola
Etno koncert

Informacije

TZO Pisarovina
Trg hrvatskih velikana 1/1
10451 Pisarovina,
Tel. +38516271801, Mob. +385 99 4095 514
tzpisarovina@pisarovina.hr, www.pilgrimagepisarovina.com

www.pisarovina.hr