Rudnik sv. Barbara – Dan europske baštine

08. 10. — Samobor

Rudnik sveta Barbara
Rude
Više informacija možete pronaći ovdje

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr