Samoborska zimska liga

05. 01. — Samobor

10.00

Start: na Poljanicama
Organizator: Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor
Svake subote u siječnju 2019.

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr