Samoborske ciklame

22. 10. — Samobor

20.00   
II. susret vokalnih ansambala, organizator: TD Ferdo Livadić
Velika dvorana POU Samobor

 

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr