Svečani koncert TD „Kerest“

08. 12. — Sveta Nedelja

20.00
Društveni dom Strmec
Svečani koncert održat će se u povodu 85 godina osnutka tamburaškog orkestra i 20 godina obnove rada
Organizator: TD „Kerest“

Informacije

TZG Sveta Nedelja
Marijana Stilinovića 1
10431 Sveta Nedelja,
Tel./Fax +385 1 3373 919
info@svetanedelja.hr, www.svetanedelja.hr