Tjedan škrleta

30. 09. - 06. 10. — Ivanić-Grad

U okviru manifestacije održat će se prezentacije vina škrlet u odabranim ugostiteljskim objektima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, i Škrlet corner na Bučijadi u Ivanić-Gradu.

Prezentacije će voditi osam vinara – članova Udruge škrlet Moslavina koja je organizator manifestacije na način da svaki  vinar prezentira svoj škrlet u odabranom ugostiteljskom objektu. Raspored vinskih prezentacija nalazi se na Facebook profilu Škrletovo, a vrijeme prezentacija možete saznati na FB stranici svakog vinara.

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688