Tomislav Šovagović: sjećanje na Renea Matoušeka

20. 11. — Velika Gorica

20. 00

Tomislav Šovagović : sjećanje na Renea Matoušeka, književni susret
Gradska knjižnica Velika Gorica

Informacije

TZG Velike Gorice
Trg kralja Tomislava 2
10410 Velika Gorica,
Tel. +385 1 6222 378
tzvg@tzvg.hr, www.tzvg.hr

POU Velika Gorica
Zagrebačka 37
Velika Gorica,
Tel. +385 1 6259 800
www.pouvg.hr