Valentinovo s vokalnim ansamblom „Duga“ i gostima

15. 02. — Dugo Selo

19.30
Dvorana glazbene škole Dugo Selo
Organizator: Dugoselski vokalni ansambl „Duga“

Informacije

TZG Dugog Sela
Josipa Zorića 1
10370 Dugo Selo,
Tel. +385 1 2780 281
www.tzds.hr, www.dugoselo.hr

POU Dugo Selo
Tel. +385 1 2774 131