Valentinovo uz živu glazbu na Izletištu Petek

14. 02. - 15. 02. — Ivanić-Grad

Valentinovo uz živu glazbu na Izletištu Petek
Rezervacije na broj 01 2883 070
Organizator: Izletište Petek

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688