Vikendom u Ivanić!

08. 06. — Ivanić-Grad

15.Obrtnički sajam u Ivanić-Gradu
Otvorenje sajma s programom
11. MEĐUNARODNI ŽABARSKI KARNEVAL
Dječja povorka, Velika povorka
Koncert Jura Stublić & Film
Trg V. Nazora
Organizator: TZIG, Udruženje obrtnika Ivanić-Grad i FU Žaba

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688