Vjeran Čengić, 4. trijenale autorportreta

13. 04. — Samobor

20.00
Nagradna izložba
Organizator: POU Samobor
Centar za mlade Bunker

Informacije

TZG Samobora
Trg kralja Tomislava 5
10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 044,
tourist@samobor.hr, www.samobor.hr

POU Samobor
Tel. +385 1 3360 112
www.pousamobor.hr