Drvene crkve i kapele Turopolja


Posjetom naseljima: Dvoranci, Lučelnica, Gustelnica, Cvetković Brdo i Lukinić Brdo, Gradec Pokupski, Auguštanovec, Lijevi Štefanki, Cerje Pokupsko, Gladovec Pokupski, te nešto sjevernije smještenim naseljima Buševec, Velika Gorica i Velika Mlaka, pruža vam se prilika za boljim upoznavanjem jedinstvenih drvenih crkava i kapela razasutih ovim područjem.

Drvene crkve i kapele predstavljaju najviši domet narodnog graditeljstva barokne arhitekture na području Sjeverne Hrvatske. Iako ih je bio velik broj, posebno na području rasta hrasta lužnjaka, do danas ih na spomenutom području brojimo svega četrdesetak iz razdoblja od 17. do kraja 19. stoljeća.

U Turopolju, žarištu koje je koncentracijom izvorne narodne stvaralačke snage širilo svoj utjecaj na cjelokupno međurječje Kupe i Save, i gdje se tradicija gradnje drvenih crkava zadržala duboko u 20. stoljeće, nastao je kompleks drvene sakralne arhitekture s istim svojstvima. Na području obuhvaćenom na županijskoj internet stranici, do danas je očuvano ukupno trinaest drvenih ljepotica.

Uvjereni smo da će vas oduševiti svojom arhitektonskom jednostavnošću i originalnošću, te mnoštvom rustičnih detalja koji svjedoče o umjetničkim sposobnostima pučkih majstora palirskih i tesarskih družbi Turopolja. U većinu kapela, impresivnih, manje ili više oslikanih interijera, moguće je ući (ključ je obično kod mještana – zvonara koji vam mogu otvoriti).

Kapela sv. Barbare, Velika Mlaka

Oltar sv. Barbare iz 1679. godine

Najveća je i najljepša drvena kapela u Turopolju, pa i u Hrvatskoj.
Njezina gradnja započeta je 1642. godine, a nakon brojnih dogradnji tijekom stoljeća konačan oblik dobiva 1912. godine prigradnjom pristašeka ispred južnog ulaza. Građena je od tesanih hrastovih planjki vezanih nemškim vuglima. Pokrov je od šindre. U unutrašnjosti sve je oslikano, i tabulat i zidovi obloženi daskama. Uz očito barokom inspiriranih girlandi, buketa, vitica i slične ornamentike, na zidovima su prikazane i scene iz životopisa sv. Barbare i interesantan prikaz sv. Kümmernisse, bradate svetice na križu, vrlo rijedak u Hrvatskoj. Oslikana unutrašnjost djelo je nepoznatih domaćih slikara i prezentira izraz narodne umjetnosti inspirirane barokom. Glavni oltar sv. Barbare potječe iz 17. stoljeća. Oltar je prijelaz iz ranijih srednjovjekovnih i renesansnih krilnih
oltara prema trodijelnoj podjeli arhitektonski koncipiranoga retabla uobičajenog
u baroku. Ima po dva krila na svakoj strani, od kojih su prednji pokretni. Kada se krila zatvore, prikazuju prizore iz Muke Kristove, a kada su otvorena, u sredini imamo oltarnu palu s prikazom sv. Barbare, a sa strana prizore iz njezina života. Crkva i njena unutrašnjost reprezentativni su primjerak turopoljske pučke graditeljske i slikarske baštine.

Informacije:
Župni ured, tel. 01/6234 761, zupnik@barka.com.hr

Drvena kapela Ranjenog Isusa, Pleško polje

Ovu kapelu je podigla i opremila Rozalija Plepelić udovica plemića Ladislava Plepelića 1758. g., a u Muzeju Turopolja čuva se isprava iz 1767. o tome kako su se Plepelići nastavili i dalje brinuti o ovoj kapeli. Njezina današnja vrijednost su dekoracije pročelja. Na pročelju kapele ispisana je bojom godina 1896. što prema tipu kapele i načinu obrade planjki (drvenih greda) može odgovarati godini izgradnje. Temeljne su grede, isto tako i stijene, piljene i spojene na «nemški» odnosno njemački vugel. Streha je optočena zubcima u obliku kapljica, koje su baš kao i drugi ornamenti na pročelju kapele obojeni bojama hrvatske trobojnice: crven, bijeli, plavi. Zidove interijera krasi Križni put izvornog umjetnika u drvu Mate Mihinice iz Obrezine.

Informacije:
Ključ od kapele: Župni ured Blaženog Alojzija Stepinca,
Tel. +385 1 6222 170, župnik Josip Ružman.

Drvena kapela – Sv. Ivana Krstitelja, Buševec

Crkva sv. Ivana Krstitelja, Buševec

Sagrađena je u drugoj polovici 17. st., prvobitno je posvećena Sv. Apostolu,
a potom Sv. Ivanu Krstitelju, prema glavnome kipu na oltaru iz 1696. g. Oltar je ukrašen bogatom baroknom rezbarijom lišća akantusa. U kapeli je posebno vrijedan unutarnji prostor sa sasvim rustičnim slikarstvom sačuvanim još na svodu i zidovima. Svod je oslikan scenama Rastanka Apostola. Na zidovima kapele naslikani su likovi Evanđelista – Sv. Matej i Sv. Ivan na sjevernom, te Sv. Marko i Sv. Luka na južnom zidu. Važno je napomenuti da ovo slikarstvo spada u vrlo rijetko sačuvano pravo pučko slikarstvo, koje se razlikuje od onoga iz drvene crkve Sv. Barbare u Velikoj Mlaki. Ova je kapela, ujedno bila i uzorak za niz drvenih kapela u Turopolju i Pokuplju u postbaroknom razdoblju.

Informacije:
Ključ od kapele uz najavu: Katica Detelić, Dolenec 23, Buševec,
Tel. +385 1 6255 822.

Drvena kapela Sv. Antuna Padovanskog, Gustelnica

Kapela-u-Gustelnici-1

Kapela u Gustelnici

Sadašnja je kapela, na mjestu prve kapele iz druge polovine 17. st., sagrađena 1888. g., a posvećena je 1889. g. Svojim izgledom i specifičnim načinom gradnje «na žale» razlikuje se od domaćeg tradicionalnog načina gradnje. Unutrašnje stijene obložene su daskama višebojno oslikanim ornamentikom geometrijskih i stiliziranih vegetabilnih motiva koji podsjećaju na motive s narodne nošnje. Nacrt kapele izradio je dr. Hermann Bollé, a gradila ju je družina različitih majstora iz Štajerske, Mađarske, Njemačke i Hrvatske.

Informacije:
Ključ od kapele: Župni ured Dubranec, Dubranec 3,
Tel. +385 1 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.

Drvena kapela Sv. Roka, Cvetković Brdo

Kapela-u-Cvetkovic-Brdu-1

Kapela u Cvetković Brdu

Sadašnja je kapela, na mjestu stare iz druge polovine 17. st., sagrađena 1867. g., a posvećena 1888. g. Raskošno je obložena daščicama. Planjke (debele daske) su spajane na način tzv. njemačkog ugla, a prozori se zatvaraju na starinski način drvenim pločama izvana. Glavni oltar je posvećen svecu zaštitniku Sv. Roku, a pokrajnji desni oltar posvećen je Sv. Vidu, izradio ga je u drvetu Josip Markuz samouki kipar iz Roženice, nastavljač tradicije turopoljskih majstora drvorezbara.

Informacije:
Ključ od kapele: Župni ured Dubranec, Dubranec 3,
Tel. +385 1 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.

Drvena kapela Sv. Ivana Krstitelja, Lukinić Brdo

Kapela-u-Lukinic-Brdu-2

Kapela u Lukinic Brdu

Prva drvena kapela sagrađena je vjerojatno prema natpisu na zvonu još u drugoj polovini 17 st., a današnja kapela je iz 1908. g., a posvećena je 1909. g. Kapelu je podigla tesarska družba Marka i Jure Jankovića iz Čičke Poljane, a glavni oltar djelo je domaćeg majstora Pospišila iz Buševca.

Informacije:
Ključ od kapele: Župni ured Dubranec, Dubranec 3,
Tel. +385 1 6267 407, župnik Ivan Lovrić, obavezno uz prethodnu najavu.

Drvena kapela Sv. Jurja, Lijevi Štefanki

Jedna je od najstarijih i najvrednijih drvenih kapela, podignuta je 1677. g. na mjestu

Kapela sv. Jurja, Lijevi Štefanki

prijašnje kapele, a 1704. g. prenesena je na današnje mjesto. Po konstrukciji i po elementima se potpuno približava rustičnom tipu drvenih kapela. Posebnost je i kovani željezni pijetao na vrhu stožastog tornjića. Interijer ima barokni sklad boja, dominantan je ornamentikom i biljnim ukrasom bogato urešen oltar iz 1725. g. sa slikom Sv. Jurja i likom Majke Božje u medaljonu.

Informacije:
Ključ od kapele uz najavu: Gđa. Božica Hrvojić, Lijevi Štefanki 94,
Tel. +385 1 6264 768

 

Drvena kapela Sv. Petra i Pavla, Cerje Pokupsko

Kapela-Cerje-Pokupsko

Kapela Cerje Pokupsko

Najsličnija je kapeli u Lukinić Brdu, iako je znatno manja. Podigli su je 1932. g. majstori tesari Orečići iz Lijevih Štefanka. Ornamentika je ista kao i ona na drvenim, obiteljskim kućama u Pokupskom koje su također gradili. U kapeli je skroman oltar iz 17. st. koji ukazuje na starije porijeklo kapele.

Informacije:
Ključ od kapele uz najavu: Zdravko i Ana Sučec, Cerje Pokupsko 29,
Tel. +385 1 6266 150

Drvena kapela Presvetog Trojstva, Gladovec Pokupski

Kapela-u-Gladovcu-Pokupskom-2

Kapela u Gladovcu Pokupskom

Podignuta je 1847. g. na brijegu izvan naselja. Najstariji dio inventara je ovalna slika Svih Svetih i mali bočni oltar. U kapeli se isto tako nalazi i vrlo zanimljiva i vrijedna slika posvećena Sv. Ivanu Nepomuku, zavjetna slika iz 1743. g. prikaz bitke s Turcima u krajoliku kroz koji protječe rijeka ispred utvrđenog grada. Na slici je i darovatelj prikazan na konju u jeku bitke. Druga oprema interijera crkve je iz razdoblja rokokoa, vjerojatno djelomično prenesena iz izgorjele crkve Sv. Trojstva u Slatini. Pogodna za odmor, okoliš opremljen klupicama, istovremeno lijep vidikovac.

Informacije:
Ključ od kapele uz najavu: Slavica Zaluški, Gladovec Pokupski 9,
Tel. +385 1 6266 428

Drvena kapela Sv. Ilije, Auguštanovec

Sagrađena u 19./ 20. stoljeću, smještena je u naselju, a osvaja svojom jednostavnom ljepotom.

Informacije:
Ključ od kapele, uz najavu: Nikola Crnolatec, Mob. +385 98 687 668.

Drvena kapela Sv. Leonarda, Gradec Pokupski

Kapela-Gradec-Pokupski-1

Kapela Gradec Pokupski

Sagrađena je 1938. g. na mjestu starije kapele. Sačuvan je glavni oltar pučkog historicističkog stila.

Informacije:
Ključ od kapele, uz najavu: Katica Tor, Špički 43,
Tel. +385 1 6278 041

Drvena kapela Presvetog Trojstva, Dvoranci

Kapela-Presvetog-Trojstva-Dvoranci-1

Kapela Presvetog Trojstva, Dvoranci

Sagrađena u 18. st., sačuvan inventar iz vremena gradnje: glavni oltar Presvetog Trojstva i dva bočna oltara lijevi Sv. Rok i desni Sv. Florijan.

Informacije:
Ključ od kapele, uz najavu: Barica i Tomo Kušević, Dvoranci 68,
Tel. +385 1 6291 299.

Drvena kapela Svetog Duha, Lučelnica

Spominje se 1668. g., srušena je i podignuta nova 1704. g. U 19. st. građena je nova kapela na mjestu stare. Današnja kapela potječe iz 1935. g. Sačuvan je oltar manjih dimenzija pučkog baroknog stila iz 1749. g. s dva kipa i slikom Krunidbe B.D. Marije. Križni put, djelo domaćeg autora Mate Mihinice iz Obrezine, krasi zidove kapele.

Informacije:
Ključ od kapele: Caffe bar «Sunčev zračak», Lučelnica 39,
Tel. +385 1 6277 541.

Drvena-kapela-u-Lucelnici-2

Drvena kapela u Lučelnici

Skip to content