Kapele


Kapela Sv. Josipa – Gornja Bistra (nalazi se u sklopu dvorca Oršić)

kapela-sv.-Josipa-Bistra-1

kapela sv. Josipa, Bistra

Sačuvan je vrlo kvalitetan rokoko inventar: glavni i dva bočna niska oltara tipa tabernakul, emporij i orgulje, te ulazna vrata. Polja iza oltara oslikana su oltarnom arhitekturom i figuralikom.

Informacije:
Župni ured Crkve Sv. Nikole Biskupa
Crkvena 2, Poljanica Bistranska, 10298 Bistra
Tel. +385 1 3390 611
Stjepan Drugčević, župnik
Tel. +385 1 3390 167 (zvonarica Marica Škrlin)
Vrijeme bogoslužja: posljednja nedjelja u mjesecu 9.30 h.
Posjet uz najavu.

Kapela Sv. Ivana Krstitelja – Buševec (u naselju)

Sagrađena od drva prvo 1668. g., a 1768. g. sagrađena je nova lađa i zvonik. Sačuvan glavni klasicistički oltar je nakon obnove premješten te se čuva u novoj zidanoj kapeli koja je također posvećena Sv. Ivanu Krstitelju. Uz Crkvu Sv. Barbare u Velikoj Mlaki, najvrijednija je drvena sakralna građevina.

Informacije:
Župni ured Crkve Pohoda BDM
Habdelićeva 14, 10419 Vukovina
Tel. +385 1 6230 300 Đuro Sabolek, župnik
Posjet uz najavu: zvonarica Katica Detelić,
Dolenec 23, Buševec

Kapela Sv. Franje Ksaverskog – Plešivica (smještena je izvan naselja na brežuljku)

kapela-sv.-ivana-krstitelja1-buševec

Kapela sv. Ivana Krstitelja, Buševec

Sagrađena 1752.-57. g. na mjestu starije kapele, 1822. g. dograđen je zvonik, a 1847. g. je obnovljena. Na pročelju se u niši nalazi skulptura Sv. Franje Ksaverskog. Na pandantivima su medaljoni evanđelista. Od inventara iz 18. st. sačuvani su glavni oltar s 4 skulpture i atektonskom zonom atike, dva bočna oltara u kapelama, te propovjedaonicom.

Informacije:
Župni ured Crkve Sv. Jurja
Plešivica, 10450 Jastrebarsko
Tel. +385 1 6293 127
Stjepan Mlinarić, župnik
Posjet uz najavu.

Kapela Sv. Mihalja – Samobor

Kapela-sv-Franje-Plesivica_01

Kapela sv. Franje, Plešivica

Smještena u naselju Taborec na povišenom obronku brda Tepec, podno samoborskog starog grada. Crkva je srednjovjekovna barokizirana građevina, jedna od najstarijih na području Samobora. Podignuta je u 15. st., a zatim dograđivana i obnavljana u 16. i 18. st. Parcela na kojoj je podignuta crkva djelomično je zaravnana i podzidana, a na zapadnoj strani ograđena kamenom ogradom i zidanim ulaznim portalom s vratnicama od kovanog željeza. U zapadni dio lađe ugrađen je kor, a na njega se prilazi s vanjske strane crkve, sa staze u visini kora preko natkrivenog mostića. U crkvi je, osim korpusa i tlocrta sačuvano više gotičkih, kamenih, profiliranih prozorskih i vratnih okvira, kustodija i drugih detalja. U vrijeme barokizacije crkva je opremljena vrijednim baroknim oltarima, glavnim i dva bočna. U južnom zidu svetišta ugrađena je kamena nadgrobna ploča, s reljefnim prikazom Raspeća iz 1589. g. Kapela je izrazito vrijedan primjer gotičke sakralne arhitekture od nekoliko sačuvanih na samoborskom terenu. Kasnije je obnavljana i barokizirana.

Informacije:
Župni ured Crkve Sv. Anastazije
Svete Ane 2, 10430 Samobor
Tel. +385 1 3360 082
Posjet uz najavu: ključar Maksimilian Oslaković
Taborec 5, 10430 Samobor,
Tel. +385 1 3360 645

Kapela B. D. Marije Volavske (Snježne) – Volavje

Kapela-BDM-Volavje-1

Kapela BDM, Volavje

Smještena usred naselja okružena zidanom ogradom s baroknim portalom. Prvotno je sagrađena srednjovjekovna kapela iz 15. st.; da bi 1704. g. bila dovršena nova crkva. Zvonik je iz 17. st., a u 18. st. je povišen. 1709. g. dograđena je poligonalna kapela istočno uz svetište. Južno uz lađu 1732. g. dozidano je predvorje kapele. Zidna ograda s portalom podignuta je 1741. g. Na južnom zidu pronađeni su ostaci (kasno) -srednjovjekovnog oslika. Veliki glavni oltar B.D. Marije izrađen je 1706. g. u stilu ranog baroka pavlinske radionice, te još 4 bočna oltara iz 18. st.: maniristički bočni oltari s kraja 17. st. Sv. Stjepana (desno), Sv. Tri Kralja (lijevo), dva ranobarokna bočna oltara s početka 18. st. Bezgrešnog začeća B. D. Marije (lijevo) i Sv. Ivana Nepomuka (desno); te orgulje iz 1785. g. i ranobarokna propovjedaonica. Cijeli sklop ističe se izvanredno bogatim oblikovanjem i zadiranjem masa, bogate opreme i detaljima klesarskih radova koji se kvalitetom izdvajaju, te se sklop ističe u nizu sakralne arhitekture Jastrebarskog kraja kao jedan od najvrijednijih spomenika sakralne arhitekture.

Informacije:
Župni ured Crkve Sv. Petra
Petrovina 92, 10450 Jastrebarsko
Tel. +385 1 6286 099
Gojislav Kovačić, župnik
Vrijeme bogoslužja: nedjelja 9 h i posjet uz najavu.

Kapela Svih Svetih – Stara Marča, Kloštar Ivanić (na groblju)

Pravokutnog broda, trostrane apside i zvonikom ispred pročelja. Sagrađena je u 19./20. st., sadrži oltar iz vremena gradnje, klasicizam. Obnovljena.

Povijesna crtica

Marčanska grkokatolička eparhija Sveti Oficij, na čelu s papom Pavlom V raspravljao je pitanje sklapanja unije između Svete Stolice i Marčanske eparhije te je 19. studenoga 1611. g. kardinal Robert Belarmino izdao potvrdu da je vladika Simeon Vratanja sklopio jedinstvo s Katoličkom crkvom, a papa je Simeona priznao za episkopa vjernika grčkog obreda u Ugarskoj, Slavoniji, Hrvatskoj i na krajnjim granicama Kranjske. 21. studenog 1611. g. papa Pavao V izdao je dekret «Divinae Majestatis arbitrio» kojim kanonski osniva manastir Marču pod nazivom Sv. Mihaela Arkanđela koji je sagrađen na mjestu nekadašnje crkve Svih Svetih, a za opata je postavio vladiku Simeona.Kapela Sv. Tri kralja – Komin, Sveti Ivan Zelina (na brijegu uz selo)

Kompleks crkve s cinktorom (ograđen prostor oko crkve – pri održavanju tradicionalnih proštenja korišten kao proštenjarsko mjesto) sagrađen tijekom 18. st. Posebno izdvajamo predmet Monstrancu, vrijednu pokaznicu s ovalnom bazom.

Zanimljivost

U zidu kapele s vanjske strane izrađen je mali zatvoreni oltar s reljefom koji prikazuje seljaka u klečećem položaju sklopljenih ruku, posudu s novcem te upisanu 1710. godinu i inicijale. Radi se o seljaku Prevareku koji je spomenutu posudu s rimskim novcem pronašao dok je volovima orao njivu. Kad je plug zapeo za nešto tvrdo volovi su se preplašili i pobjegli, a iznenađeni seljak je kleknuo i zavjetovao se Bogu: ako se volovima ništa ne dogodi sagradit će kapelicu. Pošto je događaj sretno završio, seljak je ispunio svoj zavjet.

Proštenja se u kapeli održavaju na blagdan Male Gospe i Sv. Tri Kralja kojima je i posvećena.

Informacije:
zvonar Josip Dužaić, tel. + 385 1 2067 054

Kapelica sv. Josipa, Zaprešić

Neogotička kapelica sv. Josipa datira iz 1885. godine. Sagrađena je na brzinu zbog smrti Jelačićeve devetomjesečne kćeri Anke. Razdijeljenja je lijepom pregradom na prednji dio za svetište i stražnji za vjernike.

 

Skip to content