Dugo Selo

Zemlja Sv. Martina

Grad s oko 17.531 stanovnika nalazi se 23 km istočno od Zagreba (stoljećima se razvijao na križanju željezničkih puteva). Povijest i kulturu ovog kraja obilježilo je ime sveca Martina, ali i viteški red Templara. Vinogradarska tradicija ovog kraja rezultirala je turističkim manifestacijama vezanim uz vino, kao što su Vincekovo na Martin Bregu –obilježavanje početka radova u vinogradima, te Martinje, proslava „krštenja“ vina. Dugoselske jeseni- zabavno-kulturna manifestacija traje od početka rujna do 11.11., Dan sv. Martina.


Skip to content