Ivanić-Grad Ivanić-Grad Od "Bučijade" do lana

Na braniku Hrvatske

Područje današnjeg Ivanića bilo je, od osnivanja zagrebačke biskupije 1094. godine, ako ne i ranije, dio Dubravske župe, čije je upravno i sudsko sjedište bilo u Dubravi. Kasnije zagrebački biskupi osnivaju posebno upravno i gospodarsko područje, sa sjedištem u Ivaniću. Ivanićka se župa prvi puta spominje u povijesnim dokumentima koji datiraju iz 1288. godine.

Građani Ivanić-Grada, obrtnici, trgovci, slobodni seljaci, postupno su se uspjeli izboriti za posebne povlastice i slobode, za povlašteni položaj u odnosu na druga naselja u Ivanićkoj župi. Povelja koju im je 1404. godine dao zagrebački biskup Eberhard Alben, kojom su im zajamčene sve povlastice koje su i ranije imali, zacijelo je najznačajniji dokument u povijesti Ivanić-Grada. Već godinu dana kasnije prava Ivanića potkrepljena su i proširena kravljevskom ispravom koju je izdao Sigismund. Vrhovnu vlast zagrebačkih biskupa zamjenjuje vrhovna carska i vojna vlast krajiških kapetana i generala. Slobodnom vojnom općinom postaje 1767. godine. Kada je car Franjo Josip I. 8. lipnja 1871. godine ukinuo Varaždinsku krajinu, Ivanić postaje samostalnom gradskom općinom i službeno dobiva status grada. Taj se povijesni datum danas slavi kao Dan grada Ivanić-Grada.

U doba nadiranja Turaka, u XVI. stoljeću, Ivanić-Grad je bilo jedno od najvažnijih uporišta obrane. Godine 1552., uz Križevce, Koprivnicu i Sisak, ostao je posljednjom obranom pred Zagrebom i njegovom okolicom. Stara tvrđava, s malo posade, nije bila sposobna nositi takav teret obrane. Stoga će Ivanić uskoro dobiti novu tvrđavu, podići će je talijanski graditelj Domenico de Lalio, onaj isti koji će utvrditi i Sisak. Najveća bitka s Turcima u susjedstvu Ivanića odigrala se 1586. godine. U njoj su Turci bili potpuno razbijeni, a Ivanić Grad sa svojom tvrđavom ostaje na braniku Hrvatske sve do kraja stoljeća.

Skip to content