Jastrebarsko Jastrebarsko Plešivička vinska cesta

Općenito o Jastrebarskom

Jastrebarsko se područje prostire jugozapadno od Zagreba, zahvaća površinu od 630 četvornih kilometara. U gradu Jastrebarskom i općinama Klinča Sela, Pisarovina, Krašić i Žumberak, s pripadajućim naseljima, živi oko 32.000 stanovnika. Ovaj kraj čine tri različite, po mnogim obilježjima specifične prirodne cjeline. Na sjeveru je vapnenačko-dolomitni masiv Žumberačke gore, na koji se naslanja plodno, vinorodno Prigorje, a prema jugoistoku, sve do meandara rijeke Kupe prostire se Pokuplje, s ornitološkim rezervatom Crna Mlaka. Sa susjednim, samoborskim područjem jaskanski je kraj povezan cestama koje vode iz Jastrebarskog preko Plešivice, te iz Kostanjevca preko Žumberka. Na jugoistoku se nadovezuje velikogoričko područje.

Grad Jastrebarsko, često popularno zvan i Jaska, tridesetak je kilometra jugozapadno od Zagreba, na padinama Plešivice, na nadmorskoj visini 154 metra, a sam grad ima oko 5400 stanovnika. Leži uz autocestu Zagreb – Karlovac, na regionalnoj cestovnoj prometnici i uz željezničku prugu. U gospodarstvu pretežu poljodjelstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, ribarstvo, drvna industrija, te, dakako, turizam. Jastrebarsko i njegova okolica omiljeno su izletište. Privlače prekrasni krajolici, prirodni rezervati, kulturno-povijesni spomenici, znamenita vina jaskanskih vinara, gurmanski specijaliteti.

Povijest

Prvi se puta Jastrebarsko spominje 1249. godine. U ispravama Podgorske županije navodi se kao središte suda i trgovine. Već 1257. dobiva povlastice od kralja Bele IV. i status slobodnog kraljevskog trgovišta. U XV. stoljeću ban Matija Gereb gradi u Jastrebarskom kaštel s gradskim vratima, koji oko 1520. godine, dogradnjom za vrijeme kralja Ivanuša, dobiva svoj sadašnji izgled. Od tada pa do 1922. godine dvorac je bio u posjedu grofova Erdödy. To je dvorac s dvjema zaobljenim kulama na uglovima, te unutrašnjim dvorištem s arkadnim trijemom. Uz dvorac se prostire stari gradski park, koji je proglašen hortikulturnim spomenikom.

Barokna župna crkva sv. Nikole, zaštitnika Jastrebarskog, iz druge polovice XVIII. stoljeća, restaurirana je 1922. godine, a u njoj je i nadgrobna ploča bana Petra Erdödyja (umro je 1567. godine). Vrijedno je pogledati i ranobarokni franjevački samostan, uz kojeg je crkva sv. Marije, čije pročelje ukrašava niz niša, a tu je i zvonik iz 1732. godine.

U Ulici Vladka Mačeka 2 nalaze se Gradski muzej Jastrebarsko i Gradska galerija.

Skip to content