Općenito o Križu

U dolini rijeke Česme, uz autocestu Zagreb – Lipovac, željezničku prugu Zagreb – Vinkovci i staru cestu uz odvojak prema Čazmi i Bjelovaru, smjestio se Križ, još jedno povijesno mjesto i središte Općine Križ. Južni dio općine zahvaća šumu Žuticu, gdje je i nalazište nafte, a na istočnom dijelu nalazi se šuma i lovište Veliki Jantak. Rijeka Česma, pak, sa svojim poribljenim rukavcima, idealna je za ribolov.

Danas u 16 naselja u općini Križ, na 118 četvornih kilometara površine, živi oko 8000 stanovnika. U gospodarstvu, značajan udio drvoprerađivačke djelatnosti u Općini Križ ima Drvna industrija Novoselec d.o.o., Novoselec te nekoliko samostalnih poduzetnika. Osim drvoprerađivačke, prisutna je i metaloprerađivačka djelatnost sa značajnim kapacitetima, tvrtka Feromihin d.o.o. Novoselec i obrt „PRO-MED“ Novoselec, vl. Branimir Pleše. Šuma predstavlja važno područje za eksploataciju nafte i plina, što je od velike važnosti za gospodarstvo Općine Križ koje se na temelju postojećih resursa usmjerava upravo prema poljoprivredi, stočarstvu, agro i eko turizmu, lovstvu i eksploataciji mineralnih sirovina. Proglašenjem suverene i samostalne Republike Hrvatske, započinje novo razdoblje u razvoju područja Općine Križ, koje je do 1993. godine bilo u sastavu bivše Općine Ivanić-Grad, a do 1997. godine nalazila se u sastavu Sisačko Moslavačke županije, te je od 1997. godine u sastavu Zagrebačke županije.

Budući gospodarski razvoj Općine Križ, naglasak stavlja na dosljedni razvoj malog i srednjeg poduzetništva dok poduzetnici pri tome predstavljaju izravne nositelje gospodarskog razvoja. Osiguravanjem neophodne poduzetničke infrastrukture nastoji se potaknuti ulaganje na području Općine Križ. Kao izdvojena građevinska područja utvrđena prostornim planovima na području Općine Križ nalaze se dvije Poduzetničke zone i to Poduzetnička zona Križ I. i Poduzetnička zona Križ II. a koje su evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture Ministarstva poduzetništva i obrta. Poduzetničke zone u neposrednoj blizini izlaza na autocestu kao i najava dolaska velikih inozemnih investitora perspektiva su daljnjeg razvoja ovog kraja. Trenutno najveća privatna gospodarska investicija u Poduzetničkoj zoni Križ I. je izgradnja Lidlovog logističko-distributivnog centra koji bi s radom trebao započeti u ljeto 2023. godine.

U Općini Križ danas djeluje pedesetak trgovačkih društava te oko 70 obrtnika raznih profila. Općinsko središte s dječjim vrtićem Križić-kružić, osnovnom školom, gimnazijom, Knjižnicom i čitaonicom Križ, Domom kulture Josip Badalić, Galerijom, Sportskim parkom, radom brojnih sportskih, kulturnih i ostalih udruga, nudi uvijete sadržajnog života.

Povijest

Povijest Križa, koji je još nazivan i Križ pod Obedom, usko je vezana uz povijest Ivanić-Grada i Kloštar Ivanića, ali je sačuvala i neke zasebne korijene. Kao što se to često događa, Križ je ime dobio po najznačajnijem sakralnom objektu – crkvi Uzvišenja Svetoga Križa. Indirektno, mjesto se prvi puta spominje 1334. godine u popisu župa Zagrebačke biskupije. U vrijeme Vojne krajine, u XV. stoljeću, mjesto Križ postaje središte seoske općine. Ukidanjem Vojne krajine uskoro se mijenja i status Križa, pa on 1873. godine postaje kotarsko mjesto.

Križ se smjestio na brežuljku oko crkve posvećene Uzvišenju sv. Križa. Ta jednobrodna, prostrana, barokizirana građevina najbolje je očuvani srednjovjekovni objekt ovoga kraja i spomenik je nulte kategorije. Posebna su vrijednost crkve dva bočna oltara, sv. Roka i Antuna Padovanskog, koji se kao novi spominju 1761. godine. Staroj je župnoj crkvi 1714. godine izgorio glavni oltar, pa je 1720. postavljen novi, bogat vrijednim drvenim skulpturama, jedan od najreprezentativnijih u cijeloj sjevernoj Hrvatskoj. Vrijedni su i zlatarski predmeti iz XVIII. i XIX. stoljeća. Oko crkve stoljetni je park, uređen 1894. godine po pravilima engleske parkovne arhitekture. Uži centar Križa dio je zaštićene kulturno povijesne jezgre kojom dominira upravo ta zelena oaza stoljetnog parka kojeg je projektirao krajobrazni arhitekta Durhanek, jedan od autora Zagrebačkog Botaničkog vrta.

Već u XVII. stoljeću Križ ima školu. Bila je to crkvena škola. Godine 1790. otvorena je i opća pučka škola. Prva školska zgrada podignuta je 1860. godine, a 1884. godine počinje raditi i narodna čitaonica i knjižnica. Vrijedno je pogledati i Dom kulture Josipa Badalića, a u selu Vezišće, koje se odlikuje izvornom seoskom drvenom arhitekturom, spomen sobu velike operne pjevačice Milke Trnine, koja je tu rođena. Arheološko antičko nalazište Sipćina kod Okešinca svjedoči o ranijoj naseljenosti ovoga prostora.

Skip to content