Velika Gorica Velika Gorica Turopoljske drvene ljepotice

Općine: Kravarsko, Pokupsko i Orle

Kravarsko

Kravarsko se kao župa spominje vrlo rano, već 1334. godine, zajedno sa svojom srednjovjekovnom crkvom. Godine 1874. sagrađena je nova crkva, posvećena Uzvišenju sv. Križa, a nalazi se na najvećoj uzvisini sela. Idući pokupskom magistralom od Kravarskog stiže se u Gornji Hruševec, kojeg čini niz zaselaka razasutih po okolnim brdima. Tu je radio i taj kraj oživio u svojim djelima Slavko Kolar, poznati hrvatski književnik.

Pokupsko je centar srednjeg Pokuplja, a povijest mjesta seže u daleku prošlost. Župa Pokupsko prvi se puta spominje oko 1650. godine. U Pokupskom se nalazi župna crkva sv. Ladislava, podignuta u razdoblju od 1736. do 1739. godine. Široka lađa natkrivena je pandantivnom kupolom, a vanjština je naglašeno uzgibana. U trenutku kada je podignuta, crkva je predstavljala novi tip sakralanog zdanja, po uzoru na češku graditeljsku obitelj Dientzenhofer. U unutrašnjosti crkve je vrijedan barokni inventar. Crkva je u domovinskom ratu stradala od granatiranja.

Pokupsko

Kapela-Presvetog-Trojstva-Pokupski-Gladovec

Kapela Presvetog Trojstva, Pokupski Gladovec

U Gladovcu Pokupskom nalazi se jedna od najvećih drvenih kapela, kapela Svetog trojstva, koja je sagrađena 1847. godine. U Cerju Pokupskom drvena je kapelica sv. Petra i Pavla, podignuta 1932. godine. U velikom selu Lijevi Štefanki stoji stara drvena kapela sv. Jurja s početka XVIII. stoljeća, biser drvenog graditeljstva. Ako se skrene s ceste koja vodi u Pisarovinu, stiže se do Lukinić Brda, u kojem se nalazi drvena kapela sv. Ivana Krstitelja iz 1909. godine.

Orle

Općina Orle osnovana je 1996. godine kao jedinica lokalne samouprave. Okuplja 10 sela u kojima se mještani bave pretežno poljoprivredom. Tlo je pogodno za uzgoj žitarica, pa općina obiluje kukuruzom, pšenicom, ječmom i zobom.

U općini djeluju tri KUD-a, a posebna su zanimljivost mnogobrojne crkve i kapele. Budući da je općina smještena između Odre i Save, razvijen je rekreacijski ribolov.

Selo Orle, u kojem se nalazi i sjedište općine, znamenito je po kapeli sv. Tri Kralja. Kapela je podignuta u romaničkom stilu i najstarija je u veleševečkoj župi. Ispred crkve se održava poznato proštenje u čast sv. Bartola s ophodnjom posavskih kurija i kola, tzv. “konjsko proštenje” koje je August Šenoa prikazao u pripovijesti “Mladi gospodin”, Znanje, Zagreb 1963. “Do Save, baš naproti selu Oborovu, stoji za Savskim nasipom među drvećem crkvica sv. Bartola, malena ali stara, drvena ali jaka …: Na Bartolovu u ranu jesen velika se tu slavi od starine slava kakve nigdje ni u Hrvatskoj, ni širom cijelog Božjeg svijeta nikad vidjeti nećeš…

U Orlu djeluje i KUD “Posavina” od 1986. god. Aktivno je djelovalo do 1991. godine, kada zbog ratne situacije prestaje s radom sve do 1997. godine i ponovnog aktivnog rada na očuvanju tradicije svoga kraja. Danas društvo broji 35 aktivnih članova koji izvode izvorne i koreografirane plesove Turopolja, Posavine i draganićkog kraja. U društvu osim plesne skupine djeluje i tamburaška skupina

Skip to content