Vrbovec Vrbovec Kaj su jeli naši stari

Lovrečina grad

Dvorac-Lovrecina-Grad

Dvorac Lovrečina grad

U neposrednoj blizini Vrbovca vrijedni su kulturno-povijesni spomenici koje svakako vrijedi pogledati. Lovrečina grad, dvorac je udaljen od Vrbovca četiri kilometra, uz cestu prema Križevcima. U srednjem vijeku bila je to nizinska utvrda opkoljena jarkom (otuda ime Lovrečina grad). U dokumentima se prvi puta spominje 1540. godine. U XVI. stoljeću držali su je Gregorijanci, a poslije je često mijenjala vlasnike. Dvorac ima tlocrt u obliku slova U s cilindričnim kulama na dvama uglovima. Dograđen je i pregrađen sredinom XIX. stoljeća u duhu historicizma. U vlasništvu je časnih Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog, koje su u novije vrijeme dvorac i posjed ustupile na korištenje zajednici Cenacolo, komuni liječenih ovisnika.

Crkva-sv-Margarete,-Dubrava,-Vrbovec

Crkva sv. Margarete, Dubrava, Vrbovec

U Lovrečkoj Varoši, naselju udaljenom pet kilometara sjeverno od Vrbovca, današnja jednobrodna župna crkva sv. Lovre ima obilježja kasnog baroka. Ističe se barokna propovjedaonica u obliku “Jonine ribe”, što je u nas ikonografski osamljen motiv. U naselju Dubrava, 12 kilometara jugoistočno od Vrbovca, u srednjem je vijeku bio biskupski grad, utvrđen zidom, s devet kula i ovećim jarkom. Tu je 1527. godine održan sabor na kojem je Ivan Zapolja izabran za hrvatskoga kralja. Sve su utvrde 1552. godine razorili Turci. U Dubravi je vrijedno vidjeti kasnogotičku župnu crkvu sv. Margarete, s visokim zvonikom po strani, koja je barokizirana u XVIII. stoljeću. Ta je župna crkva najvjerojatnije sagrađena već 1269. godine, ali su je Turci 1552. godine spalili zajedno s mjestom, pa kada je između 1595. i 1606. godine obnovljena Dubrava, obnovljena je i župna crkva. U Gradecu, šest kilometara sjeveroistočno od Vrbovca, kasnobarokna je župna crkva Ranjenog Isusa (iz razdoblja oko 1780. godine). U Pogančecu, devet kilometara sjeverozapadno od Vrbovca, nalazi se crkva Marije Lauretanske, koja je, sudeći po datumu upisanom na vratima, završena vjerojatno 1790. godine. U selu Pogančec, općina Preseka, podignuta je 1758. godine kapela posvećena Blaženoj djevici Mariji. Vrijedan je spomenik kulture, pa je pod zaštitom Regionalnog konzervatorskog zavoda u Zagrebu.

Skip to content