Vrbovec Vrbovec Kaj su jeli naši stari

Varoški lug

U okolici Vrbovca nalazi se i nekoliko posebno zaštićenih objekata prirode i prirodnih fenomena. Posebno se ističe Varoški lug, jugoistočno od Vrbovca, uz vodotok rijeke Glogovnice. To je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem, šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem, šuma crne johe s trušljikom. Organizirane grupe posjetitelja mogu uživati u prirodi i njezinim stanovnicima promatrajući ih s visokih osmatračnica.

Specijalni rezervat šumske zajednice su i Novakuša, šuma hrasta lužnjaka i običnog graba i Česma, šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba, te šuma crne johe.

Na ovim linkovima možete pronaći detaljni info o Varoškom lugu, kartu i točke na Poučnoj stazi zoološkim rezervatom uređenoj i održavanoj od strane nadležne šumarije.

priroda-zagrebacka.hr/web/varoski-lug-2/ (JU Zeleni prsten Zagrebačke županije)

https://www.hrsume.hr/index.php/hr/tvrtka/uprave/bjelovar  (Uprava šuma Podružnica Bjelovar)

Skip to content