“Božićni koncert“

27. 12. — Ivanić-Grad

19.00 
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću
Organizator: VA Milke Trnine

Informacije

TZG Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad,
Tel./Fax +385 1 2881 591
info@tzig.hr, www.tzig.hr

POU Ivanić-Grad
Tel. +385 1 2881 688

Skip to content