Župne crkve


Crkva Sv. Križa – Križ (u naselju)

Crkva-sv-Kriza-Kriz

Crkva sv. Križa, Križ

Ime se pojavljuje od 13. st., a župa od 1334. g. Jednobrodna je gotička barokizirana građevina s užim pravokutnim svetištem i poligonalnom apsidom, sakristijom i zvonikom uz sjeverni zid lađe i svetišta. Srednjovjekovni sloj sačuvan je u kontraforima koji prate vanjski plašt crkve, te donji nivo zvonika izgleda branič-kule. Svetište dobiva svod u barokizaciji 1693. g., a obnova iz 1729. g. donosi presvođenje broda. Sačuvan je barokni inventar iz prve polovice 18. st.: veliki glavni oltar sa skupinom raspeća te 4 skulpture u donjoj i 6 u gornjoj zoni iz 1720. g. u stilu ranog baroka pavlinske radionice; desni oltar Sv. Roka s 3 veće i 4 manje skulpture (1761.); lijevi oltar Sv. Antuna s 3 velike i 4 manje skulpture (1761.); propovjedaonica s drvenim reljefima i skulpturama; orgulje s 3 figure anđela.

Informacije:
Trg Sv. Križa 3, 10314 Križ
Tel. +385 1 2824 747
Vrijeme bogoslužja: svaki dan 7.30, nedjelja 9, 11 h.
Posjet uz najavu, ili na zahtjev u župnom uredu.

Crkva B. D. Marije Okićke – Novo Selo Okićko (na groblju)

Crkva-BDM-Okicke

Crkva B. D. Marije Okićke

Na popisu župa iz 1334. g. spominje se Okićka župa. Obnavljana je tijekom čitavog 17. st. (1649. g. spominje se zvonik današnjeg izgleda). 1668. g. iznova je podignuta cinktura, kao i portal s grbom Erdödya i skulpturom B. D. Marije s dva anđela. Osobitu vrijednost portala čine skulpture smještene povrh zabata: dva klečeća anđela na stranama, te po sredini lik Marije koja stoji na grbu obitelji Erdödy, a okružuju je na zidu naslikane glave anđela. Uklesana godina 1691. te način oblikovanja tako visoke kvalitete ukazuju na stil zagrebačkog kipara Komersteinera.

Unutrašnjost crkve se u potpunosti obnavlja 1888.-1890. g. kada se po nacrtima Augusta Posilovića, a u izradi hrvatskog slikara Ferde Quiquereza (Kikerec), začetnika hrv. realizma, oslikavaju zidovi, te se nabavljaju glavni i dva bočna oltara. Većina zidova prekrivena je biljnim ornamentima u intenzivnim bojama; u svetištu se nalaze oslikani medaljoni s likovima svetaca, dok je u središnjem medaljonu prikaz Navještenja. Kameni pod je postavljen 1762. g. (postoji i danas) kada se postavlja i propovjedaonica.

Glavni oltar Sv. Marije od istog je autora, sa skulpturama B. D. Marije, Sv. Petra i Sv. Pavla i još 4 manje figure svetaca; kao i dva bočna oltara Sv. Vida i Sv. Josipa u bočnom brodu; te tri rokoko bočna oltara iz 1770. g. Sv. Križa i Sv. Ante u glavnom brodu i Sv. Barbare u bočnom brodu. Rokoko propovjedaonica je oslikana (Krist pastir); orgulje su s kraja 19. st. Također je sačuvana kasno-renesansna kamena slobodno stojeća škropionica, te uzidana škropionica ukrašena motivom latica cvijeta i križa.

Informacije:
Župni ured Crkve rođenja BDM
Repišće 42b, Okićka Sveta Marija, 10450 Jastrebarsko
Tel. +385 1 6294 200,
Mob. +385 91 2712 968
Posjet uz najavu: (zvonar Ignac Tandavić) Tel. +385 1 6294 043
Vrijeme bogoslužja: nedjelja 9 h, blagdani 9 i 11 h.

Crkva Pohoda B. D. Marije – Marija Gorica (u naselju)

Crkva-pohoda-BDM-Marija-Gorica-1-2

Crkva pohoda B. D. Marije, Marija Gorica

Sagrađena 1517. g. u sklopu franjevačkog samostana, koji se gradi u isto vrijeme. Nakon djelomičnog ukinuća franjevačkog reda u 18. st. samostan se ruši (1789.), dok se nešto prije toga gradi nova crkva 1754. g., a župa je osnovana 1781. g. Crkvu gradi majstor graditelj Matija Leonhart. Vrlo je vrijedan sačuvani inventar: gotička skulptura B. D. Marije na mramornom glavnom oltaru (vrlo rijetkom u sjevernoj Hrvatskoj) iz 1757. g. od talijanskog majstora Francesca Bense, kamena propovjedaonica, orgulje i dr.

Informacije:
Gorički trg 1, 10299 Marija Gorica
Tel. +385 1 3395 848
Vrijeme bogoslužja: nedjelja 8, 11 h i posjet uz najavu.

Crkva Sv. Petra – Petrovina (u naselju)

Crkva-sv-Petra-Petrovina

Crkva sv. Petra, Petrovina

Župa u Petrovini spominje se u popisu župa 1334. g. Prvotni gotički srednjovjekovni objekt dograđivan je i pregrađivan u 17. st. kada crkva dobija karakteristike barokne sakralne arhitekture. Na crkvi nailazimo i na pročelju i u unutarnjem prostoru na niz vrijednih detalja kamene plastike, od kamenih dovratnika i doprozornika, do kamenih klesanih škropionica. U svetištu više nema glavnog oltara, koji je bio iz druge polovice 19. st. neogotički. Zamijenile su ga vrlo vrijedne kasnogotičke freske iz 15. st. otkrivene prilikom obnove 1980-tih (kao i gotički prozor), a prikazuju scene iz Muke Kristove što je jedini takav primjer u sjevernoj Hrvatskoj! U lađi su sačuvani maniristički oltari iz 17. st. Arkanđela Mihaela i Žalosne B. D. Marije, jedni od najljepših u sjeverozapadnoj Hrvatskoj; kasnomaniristički oltar iz 17./18. st. Sv. Antuna u bočnoj kapeli; drvena propovjedaonica, te orgulje iz 1821. g.

Informacije:
Petrovina 92, 10450 Jastrebarsko
Tel. +385 1 6286 099
Vrijeme bogoslužja: radni dan 18.30, nedjelja 11 h i posjet uz najavu

Crkva Sv. Barbare – Velika Mlaka

Sveta-Barbara-2Najatraktivniji je i najreprezentativniji primjer baroknog sakralnog graditeljstva Sjeverne Hrvatske. Župa je osnovana 1976. g. i tada kapela Sv. Barbare postaje župnom crkvom. Interijer crkve, zidovi, strop i oltar, ukrašen je slikama i biljnom ornamentikom do najmanjeg detalja. Građena je od odlične turopoljske hrastovine «planjki» spajane na “nemški vugel”. Preživjela je tri stoljeća a da joj vrijeme nije uzelo ništa od izvorne ljepote. Prvi njen spomen je još iz 1692. g. iako je postojala i ranije. Najstariji dio crkve potječe iz 1642. g., što je i urezano na «pristašeku», natkrivenom ulazu u crkvu izgrađenom 1912. g. Ta se godina u kojoj je izgrađen i novi toranj crkve smatra godinom kada je crkva dobila današnji izgled. Najstarije slike potječju iz 1699. g., a glavni, krilni, ranobarokni oltar s dvanaest prizora nepoznatog autora potječe iz 1679. g. Na vanjskim stranama krila su motivi iz života Svete Barbare, a na unutrašnjoj strani motivi Muke Kristove. Posebno je interesanta slika Sv. Kümmernisse, svetice s bradom, zaštitnice ljudi u raznim neprilikama i nevoljama iz 1759.g. Interesantna je i legedna o guslaču siromahu i svetici s bradom. S desne strane oltara nalazi se lik Sv. Jurja u borbi sa zmajem. Ovaj svetac je jedan od najčešćih motiva ali i omiljen svetac kojeg Turopolje slavi 23.04. velikim događanjem i krijesom ispod Starog grada Lukavca. U dvorištu crkve stoji i jednokatni drveni čardak s trijemom od bogato rezbarenog drva, današnji župni dvor, a interesantna je i mala drvena komora za čuvanje žita, ostatak nekadašnjeg crkvenog gospodarstva.

Informacije:
Školska bb, 10408 Velika Mlaka
Ključ od crkve: Župni ured Velika Mlaka, tel. +385 1 6234 761, mob. 098 623 173, ključarica gđa. Ljubica Lacković, Ulica Svete Barbare 44, tel. +385 1 6234 772.
Proštenje: 4.12., redovne mise nedjeljom u 8 i 11 sati.

Crkva Sv. Lovre – Lovrečka Varoš

Crkva-Sv-Lovre-Lovrecka-Varos-izvana-staro-procelje-300x300Propovjedaonica u obliku Jonine ribe

Lovrečka Varoš je staro naselje, u kojem je već u srednjem vijeku postojala župa Sv. Lovre, s crkvom po kojoj selo dobiva ime. Po Crkvi Sv. Lovre ime dobiva i nedaleka nizinska utvrda, Lovrečina Grad, kojoj selo Lovrečka Varoš oduvijek pripada. Današnja crkva je iz druge polovice 18. st. i nosi obilježja kasno-baroknog stila, s naznakama klasicizma.
Ono po čemu je ova crkva značajna u povijesti umjetnosti na ovim prostorima jest njezina propovjedaonica u obliku Jonine ribe s bršljanom, iz 1780. g. Rijetkost u svjetskoj povijesti umjetnosti, jer ih svega još nekoliko ima u Češkoj i Njemačkoj, a istočnije od Češke, ova je jedina.

Jona je bio starozavjetni prorok, kojeg Bog šalje propovijediti pokajanje i pokoru u Židovima omražen grad Ninivu. No, Jona nije bio voljan pokoriti se Božjoj volji, pa bježi brodom. Bog podiže silnu oluju na moru i uplašeni mornari bace kocku i na taj način izaberu među putnicima Jonu i bacaju ga u more, smatrajući ga uzročni-kom oluje, srdžbe Božje. Čim Jona padne u more oluja se smiri i brod sretno otplovi dalje.

Jonu zatim proguta riba i nakon tri dana i noći što ih je proboravio u utrobi ribe, Jona se kaje i obećava Bogu poslušnost. Riba ga izbaci na suho i on odlazi propovijedati u Ninivu. Stanovnici Ninive se pokaju za svoje grijehe i vrše pokoru te ih Bog pošteđuje od uništenja. Jona je nezadovoljan zbog iskazanog Božjeg milosrđa nad grešnim gradom pa sjeda i izdaleka promatra grad. Preko noći izraste bršljan koji poput sjenice štiti Jonu od žege, no drugi dan crv podgrize bršljan i sunce ga osuši. Jona se žalosti, a Bog ga poučava: “Tebi je žao bršljana, a meni da ne bude žao Ninive!”

Informacije:
Župni ured Lovrečka Varoš
Tel. + 385 1 2799 089

Župna crkva Sv. Petra apostola

Prva crkvica na ulazu u Zaprešić bila je sagrađena od drveta još 14. stoljeća, a stari zaprešćani koji su se bavili ribolovom dali su joj ime po sv. Petru koji je ujedno i zaštitnik ribara.

Sadašnja župna crkva sv. Petra izgrađena je u novogotičkom stilu 1869., a prije nekoliko godina doživjela je unutarnje i vanjsko uređenje uz pomoć župljana i Poglavarstva grada Zaprešića. Župna crkva sada je ponos svih zaprešćana i župljana na ulazu u grad Zaprešić.

Informacije:
Zagrebačka nadbiskupija, Rkt. Župa Sv. Petra Ap.
M. Tita 74, 10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-474
Radno vrijeme Župnog ureda: od utorka do petka od 9.00 do 10.00 sati te od 17.00 do 18.00 sati
e- mail: zupa.sv.petra.apostola@zg.t-com.hr
www.sv-petra-zapresic.hr

Skip to content