Velika Gorica Velika Gorica Turopoljske drvene ljepotice

Plemenita općina Turopoljska

Grbovnica-Plemenite-opcine-Turopolje-1737g

Grbovnica Plemenite općine Turopolje, 1737.g., Hrvatski državni arhiv

Velikogorički kraj obiluje i vrijednim spomenicima iz kasnijih razdoblja. U samom središtu Velike Gorice nalazi se takozvani Turopoljski grad. To je jednokatna zgrada pravokutne osnove, s trijemom u prizemlju prema parku. Podignuta je oko 1765. godine. U njoj je nekoć bilo sjedište “Plemenite općine Turopoljske”. U dvorani na katu, ukrašenoj štukaturama i fresko-ukrasima, održavala su se “spravišća”, odnosno skupštine. U toj je zgradi danas smješten Muzej Turopolja, koji je osnovan 1960. godine. Muzej raspolaže arheološkom, etnografskom i kulturno-povijesnom zbirkom. Župnu crkvu Navještenja Blažene Djevice Marije, koja je građena od 1686. do 1990. godine, u duhu klasicizma restaurirao je 1893. godine H. Bollé. Iz toga je doba i crkveni namještaj.

Tradicionalno-ukraseni-prozor-na-drvenoj-kuci-Turopolje

Tradicionalno ukrašeni prozor na drvenoj kući Turopolje

U Donjoj Lomnici plijeni pažnju drvena jednokatna kurija Modić-Bedekovića iz 1806. godine. Ona s gospodarskim zgradama i drvećem čini skladan ambijent. Kurija je lijepi primjer autohtone svjetovne ladanjske arhitekture, kakvu je gradilo niže plemstvo.
Devet kilometara zapadno od Velike Gorice nalazi se stari grad Lukavec. Tlocrtno je zasnovan kao četvorokutni kaštel, s unutrašnjim dvorištem, u kojem se nižu arkade s četiri prizmatične kule na uglovima. Iznad ulaza s baroknim portalom i grbom, iz 1752. godine, uzdiže se visoki toranj. Pod njim je bila kapela sv. Lucije, zaštitnice Turopolja, u kojoj su se održavala “spravišća”, skupštine turopoljskog plemstva. Dvorac je okružen opkopima i ima puškarnice. Prije dvorca, na istom je mjestu stajao grad podignut od drvene građe, koji se spominje od XV. stoljeća.

U Vukovini, četiri kilometra jugoistočno od Velike Gorice, nalazi se kasnobarokno-klasicistička župna crkva sv. Marije od Pohoda. To je crkva s jednim brodom, nad kojim je kupola s lanternom, ima zaobljenu apsidu svetišta i kraj njega sakristiju. Zvonik je prigrađen. Namještaj u crkvi je iz vremena pregradnje, koja je obavljena oko 1805. godine, te iz doba baroka (pacifikal, kalež). U susjednom Starom Čiču treba pogledati drvenu župnu kuriju na kat iz 1831. godine. Jednobrodna drvena kurija zvana Alapić, s detaljima u stilu rokokoa, ima visoki krov na četiri vode.

Skip to content