Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA

21. 05. 2021.

15. veljače 2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA“, referentna oznaka: KK.06.1.1.16.0001.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Korisnik bespovratnih sredstava (prijavitelj projekta):

Partneri na projektu:

Ukupna vrijednost projekta: 11.979.148,74 HRK

Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 10.110.430,40 HRK

Trajanje projekta: 1. rujna 2020. godine do 1. rujna 2023. godine

Cilj projekta je obnova i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj te njena prenamjena u suvremeni i moderno opremljen kulturno-turistički centar. Zgrada stare škole u Poljanici Bistranskoj pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-6513. Sagrađena je 1877./78. te je jedna od malobrojnih sačuvanih školskih zgrada iz tog razdoblja na području Zagrebačke županije koja je u velikoj mjeri zadržala prepoznatljiva obilježja, uključujući  tlocrtni raspored, konstruktivne elemente, oblikovanje eksterijera, kao i dijelove unutarnje opreme prostora, a osim arhitektonske, ima veliku kulturno-povijesnu vrijednost.

Zbog svojih vrijednosti, zgrada je odabrana za sjedište budućeg komunikacijsko-baštinskog centra bistranskog kraja. Pri planiranju i projektiranju revitalizacije zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj s posebnom su pozornošću razmatrani svi aspekti održivosti: socijalni, ekonomski i ekološki aspekti. Provedbom projekta, u prizemlju objekta će se uspostaviti turističko-informativni centar sa suvenirnicom, te prostorima komunikacije za posjetitelje. Na prvome katu u prostoru hodnika postavit će se izložba umjetničkih fotografija Bistre te likovna djela bistranskih umjetnika s motivima bistranskog kraja, a ostale četiri prostorije na prvom katu bit će u skladu s izrađenim muzeološkim konceptom implementirana stalna muzejska multimedijalna i interaktivna izložba Bistra 1209. U potkrovlju zgrade uredit će se uredske prostorije, HUB (radionice, pričaonice) te informacijsko-dokumentacijski odjel u kojem će biti pohranjena dokumentacija te izvori važni za lokalnu povijest. U koncipiranju muzejskog postava primjenjivat će se „zeleni model“ u razradi muzeoloških i likovnih elemenata izložbe, a koji se odnosi prije svega na odabir tema i načina na koji se one interpretiraju.

Projekt Ekomuzej Bistra zamišljen je kao integrirani projekt kojemu je svrha da na temelju ekomuzejskih postulata omogući održivo i participativno upravljanje cjelokupnom baštinom bistranskog kraja te da ujedno potakne razvoj kulturnih i turističkih sadržaja na području sjeverozapadnog dijela Zagrebačke županije, duž obronaka Medvednice – od sljemenskog vrha do  lijeve obale rijeke Krapine na zapadu.

Sadržaji i aktivnosti u revitaliziranom objektu stare škole organizirat će se s ciljem ispunjavanja kulturnih i društvenih potreba stanovnika općine Bistra te se u Ekomuzeju Bistra neće obavljati gospodarska djelatnost. Korištenjem dijela prostora obnovljenog objekta za namjene koje se odnose na promociju općine Bistra kao turističke destinacije, kao i osnivanjem turističko-informativnog centra, unaprijed će se turistička atraktivnost ovog područja za posjetitelje, naročito iz Grada Zagreba, tek dvadesetak kilometara udaljenog od Bistre. Slijedom navedenoga, rezultat provedbe projekta ogledat će se i u porastu broja posjeta kulturno-turističkom centru Ekomuzej Bistra u 2024. godini.

Zaključno, provedbom projekta Ekomuzej Bistra osigurat će se inovativan, kreativan, integriran i učinkovit „zeleni“ model upravljanja baštinskim resursima te će se uspostaviti novo turističko odredište nadomak Zagreba („vrata Zagorja“), čija će se ponuda temeljiti na stručnoj interpretaciji kulturne i prirodne baštine, s posebnim naglaskom na tradicijskoj kulturi i lokalnim običajima i proizvodima.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Letak – Ekomuzej Bistra

 

Novosti

25. 06. 2021.

Photo Zagreb County

Krenuo je izbor najljepših fotografija s područja Zagrebačke županije fotografskog natječaja “Photo Zagreb County”. Fotografije s najvećim brojem prikupljenih lajkova na društvenim mrežama dobivaju nagrade. Autorica današnjih fotografija je Vesna Poduška Farkaš.

Čitaj dalje →

17. 06. 2021.

Destinacijskom kampanjom „Blizu grada, blizu srca“ nastavlja se suradnja TZ grada Zagreba i TZ Zagrebačke županije

Destinacijskom kampanjom „Blizu grada, blizu srca“ nastavlja se suradnja TZ grada Zagreba i TZ Zagrebačke županije

Turistička zajednica grada Zagreba i Turistička zajednica Zagrebačke županije i ove godine partnerski surađuju u promociji Zagreba i njegove okolice kroz jedinstvenu destinacijsku kampanju – „Blizu grada, blizu srca“ / „Around Zagreb“. Cjelokupna ponuda objedinjena je na web stranicama www.aroundzagreb.hr , a informacije su, za sada, dostupne na hrvatskom, engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku. Ovogodišnje […]

Čitaj dalje →

15. 06. 2021.

Istraži i doživi zagrebački kraj kroz vođene tematske ture – pronađi svoju KulTuramu

Istraži i doživi zagrebački kraj kroz vođene tematske ture – pronađi svoju KulTuramu

Upoznaj nas. Doživi nas. Istraži nas. Zaljubi se. Mi smo KulTurama. Sedam udruženih turističkih zajednica na projektu kulturnog turizma s područja Zagrebačke županije predstavilo je novi projekt „KulTurama – pronađi svoju priču u zagrebačkom kraju“. Radi se o turističkim zajednicama Grada Velike Gorice, Grada Zaprešića, Grada Vrbovca, Grada Dugog Sela, Općine Krašić, Općine Pisarovina te […]

Čitaj dalje →

10. 06. 2021.

Donesena tri pravilnika koja će rasteretiti turistički sustav za više od 118 milijuna kuna

Donesena tri pravilnika koja će rasteretiti turistički sustav za više od 118 milijuna kuna

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je tri pravilnika koja imaju za cilj rasterećenje turističkog sustava, odnosno ublažavanje negativnih posljedica koje je na turistički sustav imala pandemija COVID-19. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama te su stupili na snagu s današnjim danom. To su Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html), Pravilnik […]

Čitaj dalje →

Skip to content