Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA

21. 05. 2021.

15. veljače 2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA“, referentna oznaka: KK.06.1.1.16.0001.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Korisnik bespovratnih sredstava (prijavitelj projekta):

Partneri na projektu:

Ukupna vrijednost projekta: 11.979.148,74 HRK

Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 10.110.430,40 HRK

Trajanje projekta: 1. rujna 2020. godine do 1. rujna 2023. godine

Cilj projekta je obnova i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj te njena prenamjena u suvremeni i moderno opremljen kulturno-turistički centar. Zgrada stare škole u Poljanici Bistranskoj pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro, upisano u Registar kulturnih dobara pod brojem Z-6513. Sagrađena je 1877./78. te je jedna od malobrojnih sačuvanih školskih zgrada iz tog razdoblja na području Zagrebačke županije koja je u velikoj mjeri zadržala prepoznatljiva obilježja, uključujući  tlocrtni raspored, konstruktivne elemente, oblikovanje eksterijera, kao i dijelove unutarnje opreme prostora, a osim arhitektonske, ima veliku kulturno-povijesnu vrijednost.

Zbog svojih vrijednosti, zgrada je odabrana za sjedište budućeg komunikacijsko-baštinskog centra bistranskog kraja. Pri planiranju i projektiranju revitalizacije zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj s posebnom su pozornošću razmatrani svi aspekti održivosti: socijalni, ekonomski i ekološki aspekti. Provedbom projekta, u prizemlju objekta će se uspostaviti turističko-informativni centar sa suvenirnicom, te prostorima komunikacije za posjetitelje. Na prvome katu u prostoru hodnika postavit će se izložba umjetničkih fotografija Bistre te likovna djela bistranskih umjetnika s motivima bistranskog kraja, a ostale četiri prostorije na prvom katu bit će u skladu s izrađenim muzeološkim konceptom implementirana stalna muzejska multimedijalna i interaktivna izložba Bistra 1209. U potkrovlju zgrade uredit će se uredske prostorije, HUB (radionice, pričaonice) te informacijsko-dokumentacijski odjel u kojem će biti pohranjena dokumentacija te izvori važni za lokalnu povijest. U koncipiranju muzejskog postava primjenjivat će se „zeleni model“ u razradi muzeoloških i likovnih elemenata izložbe, a koji se odnosi prije svega na odabir tema i načina na koji se one interpretiraju.

Projekt Ekomuzej Bistra zamišljen je kao integrirani projekt kojemu je svrha da na temelju ekomuzejskih postulata omogući održivo i participativno upravljanje cjelokupnom baštinom bistranskog kraja te da ujedno potakne razvoj kulturnih i turističkih sadržaja na području sjeverozapadnog dijela Zagrebačke županije, duž obronaka Medvednice – od sljemenskog vrha do  lijeve obale rijeke Krapine na zapadu.

Sadržaji i aktivnosti u revitaliziranom objektu stare škole organizirat će se s ciljem ispunjavanja kulturnih i društvenih potreba stanovnika općine Bistra te se u Ekomuzeju Bistra neće obavljati gospodarska djelatnost. Korištenjem dijela prostora obnovljenog objekta za namjene koje se odnose na promociju općine Bistra kao turističke destinacije, kao i osnivanjem turističko-informativnog centra, unaprijed će se turistička atraktivnost ovog područja za posjetitelje, naročito iz Grada Zagreba, tek dvadesetak kilometara udaljenog od Bistre. Slijedom navedenoga, rezultat provedbe projekta ogledat će se i u porastu broja posjeta kulturno-turističkom centru Ekomuzej Bistra u 2024. godini.

Zaključno, provedbom projekta Ekomuzej Bistra osigurat će se inovativan, kreativan, integriran i učinkovit „zeleni“ model upravljanja baštinskim resursima te će se uspostaviti novo turističko odredište nadomak Zagreba („vrata Zagorja“), čija će se ponuda temeljiti na stručnoj interpretaciji kulturne i prirodne baštine, s posebnim naglaskom na tradicijskoj kulturi i lokalnim običajima i proizvodima.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Letak – Ekomuzej Bistra

 

Novosti

22. 07. 2021.

Kulturna baština će živjeti kroz projekt Ekomuzej Bistra

Svrha projekta Ekomuzej Bistra je omogućiti održivo upravljanje cjelokupnom baštinom te potaknuti razvoj kulturnih i turističkih sadržaja bistranskog kraja. Danas je potreban personaliziran, iskren i temeljit pristup posjetitelju, koji želi doživjeti lokalnu zajednicu na autentičan način temeljen na iskustvu. Fokus je na novom značenju održivog suživota s lokalnim zajednicama, prirodom, kulturom i poviješću. Ovaj projekt […]

Čitaj dalje →

20. 07. 2021.

Foto natječaj – Ispričajte priču Zagrebačke županije

Turistička zajednica Zagrebačke županije organizirala je fotografski natječaj za izbor najljepših fotografija Zagrebačke županije, pod nazivom “Photo Zagreb County”. Natječaj je bio namijenjen  svima koji se bave fotografijom, bili oni profesionalci ili amateri. Dodjela nagrada održana je danas uz nazočnost nagrađenih autora fotografija koje su oduševile stručni ocjenjivački sud Turističke zajednice Zagrebačke županije, ali i […]

Čitaj dalje →

14. 07. 2021.

Dani Okusa hrvatske tradicije

Dani Okusa hrvatske tradicije u studenom Na jučerašnjoj sjednici Savjeta projekta Okusi hrvatske tradicije dogovoreno je da će se, nakon  jednogodišnje stanke, ovogodišnji nacionalni Dani okusa hrvatske tradicije održati u terminu od 15.-28.11.2021. godine. Kako se očekuje u manifestaciju će biti uključeno oko 120 ugostiteljskih objekata nosioca standarda Okusi hrvatske tradicije. Oni će gostima kroz […]

Čitaj dalje →

05. 07. 2021.

Nematerijalna kulturna dobra – bistranski kraluš i kravata

Zaštita bistranskog kraluša i kravate kao nematerijalnog kulturnog dobra izuzetno je važna za očuvanje lokalnog, ali i hrvatskog identiteta. Tradicijska tehnika ručnog nizanja višebojnih zrnaca na isprepletene niti od konjske strune počela se primjenjivati na području Bistre krajem 19. stoljeća. Bistranski tradicijski nakit nosio se uz bistranjsku nošnju, tradicijsko ruho bistranskog kraja. Uz  bistranski kraluš […]

Čitaj dalje →

30. 06. 2021.

Ekomuzej Bistra – valorizacija kulturne baštine i održivi razvoj

Kulturna baština vrijedan je element imovine i identiteta. Na razini Europske unije kulturna baština se valorizira kao zajednički izvor sjećanja, razumijevanja, identiteta, dijaloga, kohezije i kreativnosti, bilo da je materijalna, nematerijalna ili digitalna te se smatra pokretačem kreativnog izražavanja, ali i važnim pokretačem gospodarskog razvoja i socijalne kohezije na održiv način. Upravo je jedna od […]

Čitaj dalje →

Skip to content